Tuyển dụng

Tuyển dụng tháng 1/2021

Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội tuyển dụng các vị trí sau: - Kỹ sư lập trình CAM - Công nhân Cơ khí CNC, Hàn TIC - Laser - Kỹ sư Kỹ thuật Hóa chất Polymer - Kỹ sư thiết kế khuôn nhựa - Kỹ sư thiết kế cơ khí và quản lý thiết kế