Nhựa Hà Nội nhận cờ thi đua và bằng khen Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2020

15/01/2021

Sáng ngày 14/1/2021 Tại Sở Công thương Thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã tổ chức chương trình sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 và Phát động phong trào thi đua năm 2021

Trong khuôn khổ chương trình các lãnh đạo Công đoàn cơ sở đã được nhìn lại những cố gắng của toàn Ngành Công thương Hà Nội trong công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và công tác công đoàn năm 2020.

Năm qua, đời sống tinh thần CNVCLĐ toàn Ngành từng bước được nâng cao qua các chương trình của từng nhóm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trước những khó khăn của dịch tuy nhiên dưới sự cố gắng của Ngành đã tổ chức các chương trình trao quà cho người lao động, sát cánh cùng người lao động, tặng quà, hỗ trợ hàng hoá cho người lao động gặp khó khăn, hiến máu...

Tại chương trình, Sau những cố gắng của mình trong năm 2020, Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội đã nhận được cờ thi đua do Liên đoàn lao động TPHN tặng cho công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2020 cùng giấy khen là Công đoàn Công ty đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trao thi đua năm 2020. 

Một số hình ảnh tại sự kiện: 
 
 
 
 
"Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa."

Các tin khác