Thành tích công ty

Cùng với bước đường gần 50 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội đã đạt được nhiều bằng khen, chứng nhận danh giá, là minh chứng cho nỗ lực của Công ty trong quá trình phát triển doanh nghiệp và chăm lo đời sống nhân viên nói riêng và trong hoạt động xây dựng kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

Sau đây là một số thành tích tiêu biểu của Công ty:
Năm 2019

Thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2009-2019

Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2019

Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2019

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2019

Thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm 2019

Năm 2018: Công ty đạt giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN-ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015 

Năm 2008, 2009, 2011, 2013: Bốn năm nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao tặng Công ty vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội.

Năm 2007, 2008: Hai năm liền Công ty vinh dự nhận Cúp Thăng Long do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao tặng

Năm 2006, 2008, 2010: Ba lần nhận Chứng nhận của UBND thành phố Hà Nội trao tặng cho Công ty đối với Sản phẩm công nghiệp chủ lực – sản phẩm nhựa công nghiệp – kỹ thuật

Năm 2002: Bằng khen của Hiệp hội Nhựa Việt Nam trao tặng cho doanh nghiệp xuất sắc 5 năm 1997-2002

Năm 2000 và 2001: Công ty hai lần được trao tặng chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn

Năm 1999: Bằng khen của Bộ Công nghiệp trao tặng vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua lao động, sản xuất và thực hiện các nhiệm vụ năm 1998

Năm 1990: Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội trao tặng vì đã có thành tích hoạt động khoa học kỹ thuật trong 5 năm 1986-1990