Lịch sử phát triển

HPC thành lập năm 1972 với tiền thân là Xí nghiệp máy Nhựa Hà Nội. Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, năm 2018, HPC chính thức trở thành thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings.