Chiến lược phát triển

Từ những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp và định hướng phát triển của Tập đoàn An Phát Holdings, Nhựa Hà Nội sẽ trở thành doanh nghiệp số 1 trong ngành công nghiệp nhựa hỗ trợ tại Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực sản xuất nhựa công nghệ cao và thân thiện với môi trường.